Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hippolyte Coaching

Coachen met paarden is leren door ervaren!

Algemene werkwijze

Tijdens het intakegesprek gaan we eerst na wat er precies speelt, waar de knelpunten liggen en wat het gewenste resultaat is van de sessies. Het intakegesprek zakelijk/zorg bestaat uit 2 delen. Met u als bedrijf of zorginstelling om de gewenste resultaten van de sessies in kaart te brengen en met de coachee zelf. Zonder toestemming van de coachee kunnen de sessies geen doorgang vinden.

Na elke sessie volgt een korte evaluatie met de coachee. Deze evaluaties zijn persoonlijk. De resultaten van de sessies in het kader van een zakelijk- of zorgtraject worden gezamenlijk besproken en geëvalueerd, waarna een eindverslag volgt.

Teamuitje

Voorbereiding met intake, geen eindverslag.

Workshops

Geen intake en eindverslag, onderwerpen worden vooraf gekozen. Zo kan iedereen kennismaken met deze vorm van coaching.

Aantal coaches en/of begeleiders

Individuele sessies en sessies met familie en/of vrienden tot en met 3 personen worden gehouden met 1 coach. Is er een opstelling nodig met meer personen dan zullen er minimaal 2 coaches ingeschakeld worden omwille van de veiligheid en om voldoende aandacht te kunnen geven aan iedere deelnemer tijdens de activiteiten. Het meenemen van een eigen coach/hulpverlener is bespreekbaar.

Aantal sessies

Het aantal sessies kan variëren. Op basis van het/de intakegesprek(ken) zal u een passend voorstel worden gedaan. Equine Assisted Coaching is bij uitstek geschikt voor korte programma's !